Kategoria C

  • auto ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu
  • zestaw z przyczepą lekką
  • pojazdy określone dla prawa jazdy kategorii AM