Kategoria A2

  • motorower
  • czterokołowiec lekki
  • motocykl
  • motocykl trójkołowy

    moc nieprzekraczająca 15 kW