Kategoria A1

Kategoria A1

  • motorower
  • czterokołowiec lekki
  • motocykl

    pojemność skokowa silnika nieprzekraczająca 125 cm3, moc nieprzekraczająca 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczający 0,1 kW/kg,

  • motocykl trójkołowy

    moc nieprzekraczająca 15 kW